ONLINE CATALOG SEARCH

Documents

Poles in the German Army

   

Physical Description:

1 Leaflet: Black and White

Subject: American Expeditionary ForcesPolacy w Armii Niemieckiej

JSM ZG 13 A R

[Polish]

Obverse: Przemoc wcisnela Was w szeregi  śmiertelnych wrogów Polski, po katowsku znęcających się nad naszym Narodem. Przemoc narzucila Wam mundur niemiecki. Każą Wam bić się z oswobodzicielskiemi armjami wolnych narodów, sturmującymi zachodni wał t.zw. “fortecy Europy”. Wraz z amerykanami, Brytyjczykami, Kanadyjczykami, Francuzami walczą tam nasze Polskie Siły Zbrojne.   Wielu z Was otrzymało już wskazóki, czego od Was  oczekuje Polska.   Rząd Rzeczypospolitej Polskiej rozkazuje Wam:   -Nie strzelać do Waszych braci-żołnierzy Wojsk Sprzymierzonych.   -Gdy musicie strzelać — chybiać celu.   -przy pierwszej okazji przechodzić do Wojsk Sprzymierzonych lub chować się by doczekać się ich nadejścia.   -Rzetelnie informować Sprzymierzonych, gdy wejdziecie z nimi w styczność.   -Z chwila znalzienia się po stronie Sprzymierzonych meldować żeście Polacy, prosić o oddzielenie od jeńców niemieckich i zetknięcie się z wladzami wojskowymi polskimi.   Oczekują na Was bracia Wasi walczący obok naszych Sprzymierzeńców o wyzyolenie.   niech Żyje Polska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Reverse: “Ich kann Herrn Churchill versichern: ganz gleich, wo er sich den Platz auswählt, an dem er die Zweite Front starten will er kann überall von Glück reden, wenn er neun Stunden am Land bleibt.”  -Adolph Hitler, am 30. September 1942.   diese Photographie wurde von einem Alliierten Kriegsberichter aufgenommen — neun Stunden nach den ersten Landungen in der Normandie.                                                                                                                       ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Obverse (English): Violence hit you at the ranks of deadly enemies Polish,  After they bullied over your Nation. Violence has imposed on you a German uniform. They make you fight the free nations, the so-called Western embankment “European Fortress”. Along with the Americans, British, Canadians, Frenchmen fighting there, are Polish Armed Forces. Many of you have already received the hints, what you expect from Poland. The Polish Government will order you: -Don’t shoot your brothers-soldiers of the Allied Forces.                                                                                                                                                                                                                                                             Reverse (English):”I can assure Mr. Churchill:. No matter where he chooses as the place where he wants to start the second front, he can consider himself lucky if he stays nine hours in the Country” -Adolph Hitler, on September 30, 1942. This photograph was taken by an Allied war correspondents – nine hours after the first landings in Normandy.

Collection


Location: Vault
Holding ID: ZG 13 P

Language: german
Countries: Germany